QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

GASTROVÝROBA v pokladně QPOS

Podporuje výrobu gastronomických produktů, tedy vaření, pečení, smažení, cukrářskou výrobu, výrobu nápojů a další, s přímou vazbou na jejich prodej. Ve stravovacích provozech, kuchyních a restauracích eviduje vše od vlastní výroby pokrmů, až po příjem a výdej skladových zásob ve skladovém hospodářství. Výrobní listy sledují průběh výroby od sestavení seznamu výrobků, přes výpočet požadovaných surovin, jejich změn, úprav a náhrad, až po odpis surovin ze skladu a příjem hotových výrobků na sklad. Výrobní listy lze vystavovat na základě objednávkových bonů z modulu restauračního prodeje, ale i podle Objednávek přijatých, Dodacích listů, případně ručně. Nákup a výdej potřebných surovin je prováděn buď na základě zadaných norem, nebo bez nich. Modul gastrovýroby může fungovat samostatně nebo přímo navazovat na modul Restauračního prodeje a tím zvýšit svůj přínos v zařízeních jako jsou stravovací provozy hotelů a lázeňských zařízení, jídelny v nemocnicích, školách nebo podnicích.

Přínosy pokladního systému QPOS

 • možnost stromového zobrazení struktury norem produktů z pohledu výrobků i surovin
 • evidence pracovních postupů a obrázků pro výrobu produktů
 • přehled produktů, do kterých suroviny vstupují
 • funkce pro hromadné úpravy norem
 • možnost vyrábět předem nebo provádět odpis surovin zpětně podle prodejů markovaných na kase pomocí objednávkových bonů
 • jedním výrobním listem je možné současně vyrobit libovolný počet různých produktů
 • evidence stravních jednotek, s funkcemi pro plánování jejich nákladů a sledování norem spotřeby
 • možnost použití příručního meziskladu surovin
 • automatický odpis surovin podle norem při prodeji produktů

Funkce a vlastnosti modulu Gastrovýroba

 • předběžná i finální kalkulace výrobní ceny produktů
 • normy pro výrobky gastronomických provozů všeho druhu s možností vkládat dále nedělitelné suroviny i polotovary
 • zobrazení výskytu surovin použitého v normách
 • tisk objednávkových bonů s možností vzkazů pro kuchaře
 • uzávěrka bonů v modulu Restaurační prodej umožní naplnit výrobní list výrobky prodanými restaurační kasou a provést celý cyklus výroby
 • výrobní listy je možné vytvářet
 • sledování norem spotřeby ve stravovacích provozech, která porovnává plánované náklady na stravování skupin strávníků s náklady skutečnými
 • příruční sklad surovin
 • gastrovýroba přímo navazuje na agendy Skladu a Skladových dokladů a v maximální míře využívá jejich data v systému QPOS