QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

Pořízení, nastavení a provoz POS terminálů

Hlavní výhody:

 • Vynikající pokrytí údržbou
 • Centrální zpracování
 • Partnerské sítě
 • Kompletnost poskytovaných služeb
 • Průběžný technologický rozvoj
 • Podpora hlasové autorizace
 • Nové technologie

Parametry produktu:

 • Služby údržby pokrývají celý životní cyklus POS terminálu
 • Nákup hardwaru
 • Nastavení a instalace terminálu
 • Údržba a opravy
 • Reinstalace terminálu a jeho ekologická likvidace

Jak to funguje:

 • Při implementaci služby klient specifikuje požadované funkce.
 • POS software je aktualizován nebo vyvíjen v souladu s autorizačními a provozními standardy.
 • V případě potřeby je software upraven tak, aby poskytoval funkce požadované klientem.
 • Standardně si klient objedná instalaci POS terminálu na požadované prodejní místo
 • POS terminál se vybaví požadovanými komunikačními klíči a údaji, specifickými pro daného obchodníka.
 • Doprava POS terminálu na prodejní místo obchodníka a instalace.
 • Personál obchodníka je na místě zaškolen v používání terminálu.
 • Databáze autorizačního centra a databáze back office jsou aktualizovány tak, aby začaly zpracovávat transakce, provedené na tomto POS terminálu.
 • Za provozu POS terminálu je personálu obchodníka k dispozici asistenční hotline, hlasová autorizace a možnost monitoringu.