QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ V SOFTWARU QPOS

Nástroj pro plánování pracovních činností při optimálním využití kapacit lidských zdrojů, pracovišť a strojů. Cílem je co možná nejefektivnější sestavení plánu výroby. Rozšiřuje funkcionalitu modulu Výroba, umožňuje graficky přehledné zobrazení kapacitního plánu a jeho snadnou administraci.

Přínosy pro uživatele software

 • navázání na výrobní agendy a rozšíření jejich funkcí
 • efektivnější sestavování plánu výroby
 • online vyhodnocení dat
 • vyhodnocení možností využití několika metod plánování
 • navázání na docházkový systém - plán přímo na pracovníka
 • výtíženost zakázek
 • ziskovost zkázek
 • odměňování pracovníků dle ziskovosti a produktivity
 • navázání na sklady a další moduly QPOS

Funkce a vlastnosti plánování výroby QPOS

 • optimální sestavení plánu výroby
 • plán využití kapacit lidské práce, strojů, pracovišť
 • evidence a administrace kapacitního plánu
 • grafická znázornění kapacitního plánu