QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

Mobilní skladník

Mobilní skladník QSYSTEM umožňuje automatizovat skladové operace a vytvoření potřebných dokladů pomocí ruční paměťové čtečky se snímačem čárových kódů (dále jen „terminál - PDA“). Program spuštěný v terminálu - PDA umožňuje vytvářet, prohlížet, doplňovat a opravovat skladové doklady u činností:
  • Příjem na sklad (také dle objednávek)
  • Výdej ze skladu (také dle objednávek)
  • Převod mezi sklady
  • Inventura skladu

a to pomocí snímání čárových kódů a zadávání počtu kusů položek případně postupným načítáním položek. Aplikace využívá seznamy skladů a zboží (skladových karet) a může pracovat také se seznamy pracovníků (skladníků), firem (dodavatelů a odběratelů), detailů zboží a šarží nebo sériových čísel. Samozřejmostí je práce s více sklady a s více rozpracovanými doklady najednou, používání různých funkcí pro šarže a sériová čísla, volitelných polí k vkládání dalších potřebných údajů (vlastnosti výrobků, lokace apod.), funkce zobrazení informací o skl.kartě apod. Při výdeji lze tisknout etikety položek s čárovým kódem k aplikaci na expediční jednotky.

Celý systém lze přímo napojit na řešení ESHOPU - QSHOP, prodeje - QPOS atd. Podporujeme veškeré informační systémy SAP, Oracle, Microsoft atd.

Vytvořené doklady lze po připojení terminálu nahrát do požadovaného informačního systému k další práci nebo k tisku. Případně pracovat plně online a data odesílat ihned, pokud je vytvořena místní datová síť - WIFI.

Výhody skladové mobilní evidence pomocí čárového kódu, případně PLU

  • Jednoduché vytváření příjemek, výdejek, převodek a inventur
  • Výrazné zvýšení efektivity práce skladníka
  • Zamezení chybovosti pomocí identifikace zboží čárovými kódy
  • Rychlá a pohodlná práce s přenosným ručním terminálem
  • Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem
  • Možnost propojení s kterýmkoli informačním systémem

Řešení pro všechny informační systémy

Univerzální datové - API rozhraní programu umožňuje napojení na libovolný skladový nebo účetní systém, který podporuje načítání datových souborů z externích zdrojů - případně přímý zápis. Předvolena včetně volby oddělovačů polí jsou nastavena rozhraní TXT, CSV a MS SQL. Pomocí dalších volitelných datových polí lze jednoduše vybrat data, která bude terminál zobrazovat nebo načítat.

Seznam funkcí v terminálu: 

Vytváření dokladů pro příjem, výdej a převod mezi sklady x
Zpracování dokladů inventury skladu x
Práce s více sklady x
Příjem/výdej dle konkrétní objednávky x
Opravy a doplňování vytvořených dokladů x
Sériová čísla a šarže v dokladech x
Výběr firmy do dokladu x
Používání číselníku s více cenami k položce x
Volitelná pole pro údaje dokladů a skladových karet x
Použití Wi-Fi sítě k bezdrátové komunikaci s PDA x
Tisk etiket položek při výdeji na bluetooth tiskárnách *) x
Využitelnost čárových kódů EAN128/UCC x
Využitelnost váhového kódu (EAN 13, prefix 27-29) *) x
Informace o skladové kartě *) x
Jazykové prostředí CZ, SK, EN a možnost dalších x
Využití datových souborů *.CSV, *.TXT, databáze MS SQL x
Univerzální komunikační rozhraní pro veškeré IS x

 

elé systémy zasíláme na dobírku do 2 pracovních dnů! 
Nebo instalujeme a proškolíme přímo na Vaší provozovně!