QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

Řízení prodeje v pokladně

Podporuje celý obchodní proces od objednávky, přes dodávky, fakturace a hotovostní prodeje, až po vyhodnocení prodeje. Zakázkovému prodeji slouží agenda Nabídek s kalkulací výnosu, plánováním a sledováním průběhu nabídkového řízení, včetně vyhodnocení úspěšnosti. Nastavovat lze skupinové nebo individuální prodejní podmínky. Velký důraz je kladen na propojení navazujících dokladů a automatizaci celého procesu. Díky tomu je prodej rychlý a jednoduchý. Na základě nabídek lze rovnou vystavovat objednávky, z Objednávek zálohové listy, faktury vydané, pokladní příjemky či požadavky na výrobu. K fakturám pak dobropisy, upomínky a penalizační faktury, a to i hromadně. Rozsáhlé možnosti nabízí agendy pro cenotvorbu, s výsledkem automatického dohledávání ceny do dokladů dle nastavených pravidel. Prodejní reporty nabízejí souhrnné i detailní informace o zákaznících, tržbách, struktuře odebíraných produktů a platební morálce.

 

Přínosy pro uživatele prodejního SW QPOS

 • možnost přizpůsobení jakékoliv individuální obchodní politice a prodejní síti
 • rychlé zobrazení dokladů, vizualizace možností dodavatelských termínů
 • sledování marže nebo rabatu v globálních výstupech, na jednotlivých dokladech, zakázkách nebo položkách
 • prodeje lze přiřazovat k jednotlivým Zakázkám, Obchodním případům či Projektům s následným vyhodnocením tržeb, nákladů a výnosů za danou zakázku, obch. případ či projekt (výhodné zejména u prodejů většího rozsahu)
 • funkce pro vytváření a odesílání elektronické formy dokladů
 • B2B výměna dokladů ve formátech EDI, ISDOC a dalších
 • evidence verzí nabídek a objednávek
 • elektronické schvalování nabídek a přijatých objednávek, včetně vícekolového nebo vícestřediskového schvalování
 • provázanost a rychlé zobrazení všech dokladů týkajících se konkrétního obchodu
 • využití mobilních terminálů pro prodej z rozsáhlých skladů

Funkce a vlastnosti prodejního SW QPOS

 • bohatý systém ceníků, cenotvorby, včetně dealerských skupin, akčních ceníků (letní slevy, happy hours atd.), více druhů slev, ceníky s různými časovými platnostmi, možnost přípravy ceníku předem
 • podpora procesů nabídky (včetně možnosti si u výrobků nechat zkalkulovat cenu ve výrobě), s kontrolou termínů a různými možnostmi vyhodnocování, např. z hlediska úspěšnosti, plnění plánovaných termínů, tvorba objednávek podle akceptovaných nabídek
 • rezervace celých objednávek nebo jednotlivých položek s možností volby priority a časové platnosti
 • evidence skupinových nebo individuálních podmínek zákazníků (splatností, slev, ceníků atd.)
 • podpora různých forem prodeje: na základě nabídky či objednávky, ze skladu, dodávky větších zakázek, prodej služeb
 • podpora dealerských a jiných typů prodejních sítí
 • možnost napojení celého prodejního procesu na e-shopy nebo jiné B2B kanály
 • automatická kontrola platební morálky zákazníků s vazbou do nových prodejů
 • podpora splátkového prodeje
 • agendy prodeje jsou připraveny pro jakýkoliv druh zahraničního obchodu
 • analytické reporty s přehledy prodeje s různým členěním a zobrazením marže
 • z dokladů prodeje (nabídky, objednávky, faktury,…) lze dále také volat agendy a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak sledovat informace o stavech skladových zásob, požadavcích na ně, stavech a způsobech jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět jejich zajištění apod.