QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

ZÁRUČNÍ SERVIS

Záruka obecně pokrývá veškeré závady materiálu a elektroniky a veškeré výrobní vady zařízení v období záručního intervalu, který začíná datem nákupu zařízení, uvedeném na prodejním dokladu. Jednoznačným identifikátorem zařízení je sériové číslo, které se eviduje zpravidla u funkčních celků a je také uvedeno na prodejním dokladu. Ostatní zařízení, která nejsou evidována podle sériových čísel, se při reklamaci identifikují podle čísla výrobku a prodejního dokladu.


Záruční opravy nezahrnují:

  • výrobky spotřební povahy, kde jsou závady způsobeny prostým opotřebováním
  • závady, které jsou důsledkem používání zařízení mimo operační parametry
  • závady způsobené použitím neslučitelných částí, opravami a modifikacemi provedenými neautorizovanými osobami
  • software včetně programů předinstalovaných na zařízení, mimo závad na software, které se vyskytly na novém zařízení po prvním startu

POZÁRUČNÍ A MIMOZÁRUČNÍ SERVIS


Servisní centra zajišťují veškerý pozáruční servis na zařízení dodávaná firmou Siber s.r.o. se standardní dobou opravy 5 - 10 pracovních dní (v jednodušších záležitostech na počkání).

Mimo těchto pozáručních oprav zajišťujeme také mimozáruční servis (tj. na zařízení, která nebyla dodána firmou Siber s.r.o. ) pro vybrané druhy zařízení.

Veškerý tento servis je standardně prováděn v našich servisních střediscích po doručení vadného zařízení zákazníkem a platí pro:
  • veškerá zařízení značkových výrobců
  • periferie
  • monitory všech typů
  • zálohovací zdroje