QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Konsigna   |   Kontakty    

Podpora 24/7

Technik:

Podpora

Formulare
Tel:

Software QPOS Nákup

Jednotlivé agendy modulu Nákup na sebe logicky navazují a vytvářejí přirozenou cestu nákupního procesu. Objednávky vydané, Příjemky na sklad a Přijaté faktury využívají společná data pro různé typy dokladů. Doklady mohou být využívány v libovolném typu zahraničního obchodu. Mezi doklady objednávek vydaných, zálohových listů a faktur přijatých lze vytvářet různé kombinace čerpání do následujícího dokladu. Realizované čerpání lze detailně zobrazovat až na jednotlivé položky. Při zadávání nákupních dokladů, které lze platit bankou (např. přijatých faktur), je možné okamžitě vytvářet požadavky na zaplacení a platební příkazy. Možnosti modulu rozšiřují agendy Zálohových listů, Dobropisů a JSD. Efektivní nakupování a volbu nejlepšího dodavatele usnadní dodavatelské ceníky a funkce pro kontrolu nákupních cen na vstupu i při tvorbě objednávek. Produktivitu zvyšuje využití čárových kódů. Reporty nákupu poskytují přehled o dodavatelích, dodávaných položkách, objemu obchodů, platební morálce a dalších ukazatelích.

 

Přínosy řízení nákupu v pokladně QPOS

 • elektronické zpracování dokladů dodavatelů ve formátu ISDOC, EDI a dalších B2B formátech
 • přehledná vazba mezi doklady v nákupním procesu s kontrolou kompletnosti dodávky a ceny
 • rychlý a detailní přehled o aktuálně objednaných položkách
 • možnost zrychlení příjmu položek na sklad pomocí čárových kódů
 • kumulování požadavků na nákup z jiných modulů (např. z SCM) a jejich vyřizování pomocí objednávek
 • nákup na zakázku, přímé vytváření objednávek k dodavatelům z objednávek zákazníků
 • výběr položek pro objednávky s označením podle dodavatele
 • sledování plnění dodávky jednotlivých objednávek až na jednotlivé položky
 • elektronické schvalování přijatých faktur a vystavených objednávek včetně vícekolového nebo vícestřediskového schvalování
 • objednávání a nákup v jiných jednotkách, než je realizován prodej nebo výdej do výroby

Funkce a vlastnosti software QPOS Nákup

 • práce s dodavatelskými ceníky, včetně kontroly ceny a možnosti hromadných přecenění vlastních ceníků prodejních a B2B importů
 • evidence libovolného počtu dodavatelů pro skladovou položku s informací o ceně, dodací lhůtě, minimálním objednacím množství a balení dodavatele
 • volba preferovaného dodavatele
 • evidence verzí nabídek a objednávek
 • přímé uložení elektronicky doručených nebo pořízených dokladů (např. skenováním) k účetnímu záznamu
 • kontrola nákupních cen na dodavatelské ceníky
 • možnost sledování sériových čísel a šarží pro zpětné dohledání dodávky nebo dodavatele
 • evidence všech důležitých částí ceny za nakupované položky (cena, doprava, clo atd.) s promítnutím do skladové ceny
 • kompletní evidence placených záloh, včetně jejich zúčtování a zdanění
 • připravenost pro jakýkoliv druh zahraničního obchodu